LTO8HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE

TD-LTO8XSATAA
Also known as SY6240007

 

Price

$6,885.91/EA

Quantity Price
EA $6,885.91 $6,885.91
 

DETAILS

LTO8HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE KIT