LTO8HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE

TD-LTO8XSATAA
Also known as SY6240007

 

$6,995.23/EA

Web price: $6,995.23/EA

Quantity Price
EA $6,995.23 $6,995.23
 

DETAILS

LTO8HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE KIT