LTO7HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE

TD-LTO7XSATAA
Also known as SY6240006

 

Price

$5,992.08/EA

Quantity Price
EA $5,992.08 $5,992.08
 

DETAILS

LTO7HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE KIT