LTO6HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE

TD-LTO6XSATAA
Also known as SY6240005

 

Price

$4,825.74/EA

Quantity Price
EA $4,825.74 $4,825.74
 

DETAILS

LTO6HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE KIT