LTO6HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE

TD-LTO6XSATAA
Also known as SY6240005

 

Price

$4,770.94/EA

Web price: $4,770.94/EA

Quantity Price
EA $4,770.94 $4,770.94
 

DETAILS

LTO6HH SAS EXTERNAL TAPE DRIVE KIT